Mikuláš Koperník – muž mnoha profesí

Některá jména z naší i světové historie nám natolik uvízla v paměti, že je tam určitě budeme nosit i v dobách, kdy na nás bude útočit Alzheimerova choroba. Jedním z takových jmen je Mikuláš Koperník.
§  Ačkoliv jeho jméno zní celkem česky, pochází ze sousedního Polska.
§  Když roku 1473 přišel na svět, určitě nikdo netušil, že se právě narodil jeden z mužů, který změní myšlení světa.
socha mikuláše koperníka
Ve svých osmnácti letech se nechává zapsat na krakovskou Akademii. Právě tady začíná Mikuláš pochybovat o správnosti teorie o nehybnosti Země. Po zdárném ukončení studia odchází na právnickou fakultu do Boloni. I toto studium úspěšně dokončí a rozhodne se absolvovat ještě jednu vysokou školu. V Padově dostuduje coby lékař a získává právo provádět lékařskou praxi.

Nejdůležitější poznatky

Po studiích se Mikuláš stává sekretářem a lékařem biskupa warminského, který je jeho strýcem. Právě tady sepisuje dílko, které nazývá „Malý komentář.“
§  V něm poprvé uvádí revoluční myšlenku o pohybu naší planety.
Hlavními Koperníkovými myšlenkami jsou:
1)    Země není středem světa, je součástí oběhového kruhu Měsíce.
2)    Všechny oběhové kruhy obklopují Slunce.
3)    Pokud bychom měli porovnat vzdálenost mezi Sluncem a Zemí, pak by byla oproti výšce hvězd nepatrná.
4)    Země není statickou planetou – otáčí se kolem Slunce tak, jako každá jiná planeta.
sluneční soustava
Kolem osoby Mikuláše Koperníka se objevuje jedna záhada.Tento vzdělaný muž se zabývá i kartografií. Chtěl zmapovat území Warmie – historická oblast v nížině u Viselského zálivu. Mapa se ale nedochovala. O existenci mapy věděl nastupující biskup, který byl podle některých zpráv agentem ve službách nepřátelského řádu. Tento muž měl údajně za úkol mapu ukrást. To se mu ale podle všeho nepodařilo. Přesto je mapa nenávratně ztracena. Záhadou je, kam tedy mohla zmizet. Objeví se ještě někdy?
 

Komunikace pohlaví

Muži a ženy pocházejí z různých planet
Alespoň dle oblíbené literární předlohy, kterou by s trochou dobré vůle a přivřenýma očima bylo možně zařadit do oblasti populárně naučné literatury. To, že ženy a muži se v mnoha věcech odlišují je jasné již z pouhého pohledu na oba zástupce jedinců druhu homo sapiens sapiens. Uváděný knižní titul však zachází v dané tématice o něco dále a popisuje rozdílnost obou pohlaví v rovině jejich chování a prožívání.
rovnoprávnost pohlaví
Někteří z nás pláčou a neumějí číst v mapách, ti druzí …
Další z titulů populárně naučného ražení jsou dílem amerických manželů, kteří se své poučky o tom, jakým způsobem se od sebe v běžném životě muži a ženy odlišují, stavějí nikoli pouze na vlastní letité manželské zkušenosti, ale taktéž na výsledcích mnoha různých výzkumů týkajících se témat, o nichž se zmiňují. Opět se tak lze přesvědčovat o tom, že nikoli pouze chování obecně, ale taktéž komunikace jednoho či druhého pohlaví se manifestují různě a často doslova protichůdným způsobem.
hlavy s mozkem
Využívání funkcí mozku u mužů a u žen
Zásadním rozdílem v myšlení, chování, prožívání a komunikaci mužů a žen je v tom, že ženy jsou na biologické i čistě praktické bázi schopny vnímat, zpracovávat a odpovídat na celou řadu podnětů simultánně (tedy naráz), zatímco muži jsou známí svou neutuchající schopností věnovat se konkrétnímu tématu pouze za předpokladu, že je v daný moment nerozptyluje jiný podnět, který si vyžaduje jejich participaci.
hovor muže se ženou
Není nutné s vždy přizpůsobovat
Berte ohledy, ovšem nesnažte se „zapadnout“ do mužského způsobu komunikace. Vzpomeňte si na to, jak jste se učily jezdit na kole. Také jste na něm nikdy předtím neseděly a nevěděly jste jak na to. Co Vám na to rodiče řekli? Musíš se to jednoduše naučit. Proto veďte své mužské protějšky (popřípadě také ty cizí) k tomu, aby se učili naslouchat ženskému způsobu vyjadřování, jeho vnímání a vhodným responsím, jimiž budou na podobné promluvy reagovat. To, že je někdo jiným způsobem stavěný ještě neznamená, že postrádá kapacitu k tomu se učit novým věcem. Vždyť adaptace na danou situaci je základním znakem inteligentních organismů.